Email: Email: tanminhdg@gmail.com
  • CÔNG TY TNHH TẤN MINH DOOR AND GLASS

Công trình

CÔNG TRÌNH NHÀ C HIÊN - MINH LƯƠNG

CÔNG TRÌNH NHÀ C HIÊN - MINH LƯƠNG

Công trình thi công nhà  Chị Hiên -  Minh Lương do cty TNHH Tấn Minh Door & Glass  sản xuất và thi công hệ thống cửa nhôm XingFa tại Kiên Giang Công...

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CTY TNHH TẤN MINH DOOR & GLASS SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG  

Công trình nhà C. Hương - KĐT Tây Bắc

Công trình nhà C. Hương - KĐT Tây Bắc

Công trình thi công nhà  C. Hương - KĐT Tây Bắc do cty TNHH Tấn Minh Door & Glass  sản xuất và thi công hệ thống cửa nhôm Germany HP tại Kiên Giang

CÔNG TRÌNH NHÀ ANH ĐIỀU - TẮC CẬU, KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH NHÀ ANH ĐIỀU - TẮC CẬU, KIÊN GIANG

Công trình thi công nhà Anh Điều - Tắc Cậu  do cty TNHH Tấn Minh Door & Glass  sản xuất và thi công hệ thống cửa nhôm XingFa tại Kiên Giang

CÔNG TRÌNH NHÀ ANH TÀI - TRẦN VĂN GIÀU, RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH NHÀ ANH TÀI - TRẦN VĂN GIÀU, RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG

Công trình thi công nhà Anh Tài - Trần Văn Giàu do cty TNHH Tấn Minh Door & Glass  sản xuất và thi công hệ thống cửa nhôm XingFa tại Kiên Giang

Công trình thi công nhà Anh Đạt - Dương Minh Châu

Công trình thi công nhà Anh Đạt - Dương Minh Châu

Công trình thi công nhà Anh Đạt - Dương Minh Châu do cty TNHH Tấn Minh Door & Glass  sản xuất và thi công hệ thống cửa nhôm XingFa Nhập khẩu tại Kiên...

Để lại thông tin, nhận ngay ưu đãi khủng